Vriend Worden

Vriend Worden

Vrienden van Landgoed Mensinge

Salon Museum Havezate

Havezate Mensinge maakt deel uit van de Stichting Landgoed Mensinge. Dit is een stichting zonder winstoogmerk die voor de restauratie en het onderhoud van haar gebouwen afhankelijk is van inkomsten uit donaties, sponsoring en giften. Met de restauratie en het onderhoud van de gebouwen en ook de restauratie en aankoop van inventaris is veel geld gemoeid.